Recruiters United

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Categories
Published
1. 12 april 2011<br />Den Haag<br />22 RETWEETS<br />19.000 CONTACTS<br /> 2. RONALD VAN DEN HOFF<br />#SOCIETY30<br /> 3. €<br…
 • 1. 12 april 2011<br />Den Haag<br />22 RETWEETS<br />19.000 CONTACTS<br />
 • 2. RONALD VAN DEN HOFF<br />#SOCIETY30<br />
 • 3. €<br />OVERHEID &<br />POLITIEK<br />PRODUCENTEN<br />ZOMBIE<br />ECONOMY<br />CONSUMENT<br />FINANCIALS<br />REGENTEN –<br />QUANGO’S<br />
 • 4. ZP’ER - FREE AGENT – <br />SELF EMPLOYED PROFESSIONAL<br />“DE REKENING VAN DE CRISIS STAAT<br /> NOG OPEN”.<br /> Herman Wijffels<br />“LATEN WE ERVOOR ZORGEN DAT DE JEUGD<br /> NIET HET KIND VAN DE REKENING WORDT”.<br /> Ronald van den Hoff<br />INTERNET = SOCIAAL:<br />WEB2.0 GROUNDSWELL<br />
 • 5. organisaties<br />communicatie<br />stakeholders<br />
 • 6. SIMPLE, <br />SMART, <br />SHARING <br />& <br />SUSTAINABLE <br />
 • 7. simple<br />
 • 8. simple<br />
 • 9. simple<br />
 • 10. smart<br />
 • 11. smart<br />
 • 12. smart<br />
 • 13. sharing<br />
 • 14. sharing<br />
 • 15. GEVEN = <br />ONTVANGEN<br />SOCIALE STRUCTUUR<br />ASYNCHRONE WEDERKERIGHEID<br />WEGGEVEN:<br />WEG=WEG<br />sustainable<br />
 • 16. sharing<br />
 • 17. sharing<br />CROWD COLLABORATION <br />
 • 18. INTERDEPENDENTE ECONOMIE<br />verbondenheid<br />duurzaamheid<br />wederkerigheid<br />Domein van<br />waardecreatie<br /> van de <br />SOCIETY30<br />OVERHEID<br />PRODUCENTEN<br />CO-WORKING CROWDSOURCING<br /> CO-CREATION CROWDFORCING<br />COLLABORATIVE <br />PROSUMPTION<br />PROSUMER<br />PROSUMER<br />REGENTEN<br />
 • 19. PRODUCENTEN<br />VALUE NETWORKS<br />PROSUMER<br />
 • 20. sustainable<br />COLLABORATIVE LIFESTYLE<br />
 • 21. sustainable<br />COLLABORATIVE LIFESTYLE<br />
 • 22. VALUE<br />NETWORK<br />22 RETWEETS<br />19.000 CONTACTS<br />
 • 23. VALUE<br />NETWORK<br />22 RETWEETS<br />19.000 CONTACTS<br />
 • 24. transactionalb. concept<br />socialb.concept<br />leadership<br />culture<br />
 • 25. ORGANIZATION3.0<br />KEY ELEMENTS<br />LEADERSCHIP<br />TRANSACTIONAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br />SOCIAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br />CULTURE<br />
 • 26. ORGANIZATION3.0<br />KEY-ELEMENTS FIT:<br />CONSISTANCY<br />REINFORCING<br />OPTIMIZATION <br />FACILITATION<br />VISION<br />CONNECTION<br />LEADERSHIP<br />SOCIAL<br />MEDIA<br />STRATEGY<br />BUSINESS<br />MODEL<br />SOCIAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br />TRANSACTIONAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br /> E V E N T D R I V E N C O M M U N I C A T I O N <br /> E V E N T D R I V E N C O M M U N I C A T I O N <br />S.E.E.’S<br />BRANDING<br />CLIENT<br />RELATION<br />MANAGEMENT<br />CORPORATE<br />STORY<br />CULTURE<br />SOCIAL<br />CAPITAL<br />BOUNDERYLESS<br />EMPLOYABILITY<br />TRADITIONAL<br />CAPITAL<br />HOUSE<br />ACADEMY<br />
 • 27. ORGANIZATION3.0<br />KEY-ELEMENTS FIT:<br />CONSISTANCY<br />REINFORCING<br />OPTIMIZATION <br />FACILITATION<br />VISION<br />CONNECTION<br />LEADERSHIP<br />SOCIAL<br />MEDIA<br />STRATEGY<br />BUSINESS<br />MODEL<br />SOCIAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br />TRANSACTIONAL<br />BUSINESS<br />CONCEPT<br /> E V E N T D R I V E N C O M M U N I C A T I O N <br /> E V E N T D R I V E N C O M M U N I C A T I O N <br />S.E.E.’S<br />BRANDING<br />CLIENT<br />RELATION<br />MANAGEMENT<br />CORPORATE<br />STORY<br />CULTURE<br />SOCIAL<br />CAPITAL<br />BOUNDERYLESS<br />EMPLOYABILITY<br />TRADITIONAL<br />CAPITAL<br />HOUSE<br />ACADEMY<br />
 • 28. Online<br />Matching<br />Meetingrooms<br />sustainable<br />Free<br />Free?<br />No terms & conditions<br />Matching<br />Mobile layar<br />Free?<br />Reviews<br />Free<br />
 • 29. Social Economische<br />Entiteit<br />Virtual DNA<br />sustainable<br />Event software<br />Plazagroupconnections<br />Q & A<br />Social single<br />signon<br />Wiki<br />Google appsintegration<br />Digital coaching<br />Meeting Planner<br />Twitterintegration<br />Blog<br />Mobile<br />Forum<br />COLLABORATION ECOSYSTEM <br />
 • 30. LONG SNOUT<br />HOOG<br />LAAG<br />HOOG<br />LAAG<br />OMZET<br />PER<br />KLANT<br />WAARDE <br />PER<br />KLANT<br />AANTAL<br />KLANTEN<br />AANTAL<br />KLANTEN<br />HOOG <br />
 • 31. THE MESH<br />LONG SNOUT<br />HOOG<br />LAAG<br />AANTAL<br />KLANTEN<br />OMZET PER<br />KLANT<br />VALUE NETWORKS & VALUE CONSTELLATIONS<br />
 • 32. SERENDIPITEIT<br />ONVERWACHTE RELEVANTIE<br />sustainable<br />
 • 33.
 • 34. Nansepansje    <br />Zooowwwffe#Mindz en #s2m ook snel in een oranje jasje gegooid :) #huphollandhup<br />
 • 35.
 • 36. “Wat is de beste plek voor een vergadering met 10 mensen op of vlakbij van Utrecht CS?”<br />-frankmeeuwsen: “@WillemDudok seats2meet.com #s2m    <br />-okparking: “@WillemDudok seats2meet”    <br />-paulvereijken: “@WillemDudok @Seats2Meet ”<br />-pvantees: @WillemDudokdatzou Seats2Meet moetenzijn #s2m ... ziedatikniet de enige ben met die suggestie.”<br />Tientjesnet    <br />Gisteren een te gekke avond gehad bij #S2M. <br />De plek, de mensen, de catering: alles werkt daar samen<br /> om de ervaring te versterken.<br />
 • 37.
 • 38. SALES<br />MARKETING<br />PR<br />RESERVATIONS<br />WEBMASTER<br />PURCHASING<br />FOOD & BEVERAGE<br />CONTENT<br />CURATION<br />
 • 39. ACCOUNTING<br />H & R<br />RECRUITEMENT<br />PLANNING<br />MARKETING<br />PR<br />SALES<br />CONTROLLER<br />NEW<br />VALUES<br />22 RETWEETS<br />19.000 CONTACTS<br />
 • 40. TRUST AGENT<br />TEAMBUILDER<br />RELEVANCE ANALYST<br />ENVIRONMENTAL SCANNER<br />KNOWLEDGE GUARDIAN<br />BARRIER FIGHTER<br />CONTENT CURATOR<br />DESIGN<br />
 • 41. SIMPLE,<br />SMART, <br />SHARING<br />& <br />SUSTAINABLE<br />
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks